mindmap

Ensimmäisellä kerralla keskustelimme aikaan liittyvistä teemoista. Tässä on käsitekartta, jossa ovat olennaisimmat pääkohdat.

aika

Amazonin sademetsissä asuu todellakin ihmisiä, joille on vain nykyhetki, ei mennyttä eikä tulevaa. Miltä se tuntuisi? Olisiko se huoletonta vai huolestuttavaa?

rytmi

Rytmi

Luonnossa päivärytmi ei ole riippuvainen kellosta tai sen paristoista. Päivä vaihtuu yöksi ja yö päiväksi maapallon pyörimisrytmin mukaan, ja kasveilla on oma vuorokausirytminsä. Myös ihmisellä on oma sisäinen kellonsa. Mitä päivärytmi voisi tuoda tuotteeseen?

Ajan mittaaminen

Ajan mittaaminen, eli tunnit, minuutit, 12 ja 24 tunnin järjestelmä, viikko, kuukaudet ja vuosi perustuvat vakiintuneisiin sopimuksiin, ja jäsennämme aikaa niiden mukaan. Kellon avulla pysymme yhteisesti sovitussa rytmissä.

ajanhallinta

Ajanhallinnasta puhutaan paljon. Käytetään pöytäkalenteria, kännykkäkalenteria ja digitaalista kalenteria verkossa. Töissä on kiire ja vapaa-aika on pirstaloitunutta. Haaveillaan pitkistä lomista ja laatuajasta perheen kanssa. Onko vapaa-ajasta tullut luksusta? Yksittäinen ihminen ei voi hallita aikaa, mutta omaa ajankäyttöään kyllä. Voiko kiireen tuntua vähentää sillä, että herää aikaisemmin ja aloittaa päivän kiireettömästi?

menneisyys_tulevaisuus

Muistellaan mennyttä, eletään tätä hetkeä ja ennustetaan tulevaa

Nykyhetkeä tallennetaan valokuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla, jotta siihen voidaan palata myöhemmin. Historian ja tämän hetken ilmiöiden perusteella ennustetaan tulevaa. Millaista tulevaisuutta ennustamme? Miten se näkyy suunnitelmissamme? Vaikuttaako työmme siihen, mihin suuntaan maailma on menossa?

historia

Vanhoilla esineillä on oma arvonsa. Vanhaa ei voi rakentaa, voi ainoastaan jäljitellä sitä. Voisiko tuotteen suunnittelussa ottaa huomioon ajan mittaan tulevat jäljet? Kuinka esine vanhenee kauniisti? Voisiko jollekin sellaiselle esineelle jolla ei ole enää alkuperäistä käyttöarvoa, keksiä uuden käyttötarkoituksen, esimerkiksi puhelinpöydälle? Jotkut tuotteet ja palvelut kestävät hyvin aikaa ja muuntautuvat tarvittaessa, kun alkuperäinen käyttötilanne muuttuu.

Näistä mietteistä lähdimme luonnostelemaan ehdotuksia seuraavaan tapaamiseen.